Ikona

Ready-made evropská společnost

Ready-made společnosti pro nejrychlejší start vašeho podnikání!

Seznam ready-made společností

Chcete ready-made společnost?

Půjde to raz, dva, tři. Stačí, když si vyberete jednu z námi nabízených ready-made společností. Nabízíme jak s.r.o., a.s. i SE.

Evropská Společnost

Mezinárodně uznávaná právní forma podnikání dodá vašemu byznysu důvěryhodnost a možnost operovat ve všech zemích Evropské unie - využijte možnost přemisťování sídla společnosti napříč evropskými státy a související daňovou optimalizaci. Tato kosmopolitní forma podnikání podléhá předpisům EU a hodí se pro expandující podnikatelské záměry s mezinárodním backgroundem. Evropská společnost může vydávat akcie na majitele a poskytnout tak zainteresovaným anonymitu vlastnické struktury. Vnitřní mechanismy společnosti se podobají tuzemské akciové společnosti, je však vyžadována přítomnost mezinárodního prvku. Personální otázka rovněž patří do výčtu výhod evropské společnosti - k plnému obsazení jejích orgánů postačí dvě osoby bez ohledu na počet akcionářů (jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady). Spojením s ready-made nabídkou je tato prestižní právní forma trefou do černého.

Proč právě od SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI?

SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mají v nabídce evropské společnosti se 100% splaceným základním kapitálem 120 000,- EUR, akcionáři tedy již neručí za závazky společnosti svým majetkem, který je tak striktně oddělen od majetku společnosti.

Kupte si ready-made evropskou společnost ještě dnes a začněte okamžitě podnikat! Získáte důvěryhodnou a přehlednou formu podnikání, kde libovolně upravíte název či předmět působnosti společnosti podle vašich představ. Samozřejmostí je podpora a poradenství ze strany SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI při všech krocích získání vaší ready-made evropské společnosti. Objevte s námi všechny benefity této jedinečné služby!

Proč právě ready-made evropskou společnost?

  • 100% splacený základní kapitál
  • neručíte za závazky společnosti svým majetkem
  • možné přemisťování sídla společnosti v rámci EU
  • čitelná mezinárodní právní forma pro zahraniční obchodní partnery
  • seriózní a komplexní služby při koupi vaší ready-made SE

Máte zájem o ready-made SE?

Kontaktujte nás

Více o Evropské společnosti (SE)

Základní informace

Evropskou společnost - Societas Europaea (SE) zakládáme v souladu s Nařízením a Směrnicí EU o Evropských společnostech. Podmínky vzniku a provozu SE jsou upraveny zákonem č. 627/2004 Sb. Před nebo za firmou SE musí být uváděna zkratka "SE".

Základní kapitál evropské společnosti (SE) je vyjádřen v eurech, musí činit nejméně 120.000,- EUR a je rozvržen na akcie. Každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného základního kapitálu. Námi nabízené ready-made evropské společnosti mají tento základní kapitál 100% splacen.

Sídlo evropské společnosti (SE) musí ležet na území Evropské unie, ale následný přesun do zahraničí při zachování právní kontinuity je možný.Společnost se po přesunu začne řídit právem země, kde je umístěno její nové sídlo. Evropská společnost (SE) může během své existence volně vybírat zemi v rámci EU s pro ni nejvýhodnějšími podmínkami pro podnikání.

Díky nám překonáte nejobtížnější fáze založení SE

Založení evropské společnosti (SE) je náročný proces, který je regulován nařízením Rady ES o evropské společnosti (2157/2001). Evropskou společnost je možné založit jen jedním z taxativně stanovených způsobů a vyžadovanou existencí mezinárodního prvku (zúčastněné společnosti musí být z různých členských států Evropské unie):

  • fúzí dvou či více akciových nebo evropských společností,
  • vytvořením holdingové evropské společnosti dvěma nebo více akciovými společnostmi nebo evropskými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným,
  • vytvořením dceřiné evropské společnosti,
  • přeměnou akciové společnosti založené podle práva některého z členských států EU,
  • jako dceřiná společnost již existující evropské společnosti.

SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mohou díky své struktuře samostatně zakládat SE a následně je nabízet klientům k odkupu jako ready-made společnosti. Výhodu odkupu již existující ready-made evropské společnosti je, že po založení SE se jejím akcionářem může stát jakákoliv osoba, tj. i taková, která by ji nemohla s ohledem na výše uvedená omezení sama založit.

Vše o orgánech společnosti

SE může mít jednostupňový model řízení, kdy v čele společnosti stojí správní rada s minimálně 3 členy nebo tzv. dualistický model řízení, tj. představenstvo a dozorčí radu. Tyto dva orgány mohou mít jakýkoliv počet členů bez ohledu na počet akcionářů. Všechny námi nabízené ready-made SE mají dualistický model řízení s libovolnou změnou na model monistický.

Členem představenstva nebo dozorčí rady může být jenom fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Stejná osoba nesmí být zároveň členem představenstva a dozorčí rady. Povinnosti členů orgánů evropské společnosti odpovídají povinnostem členů orgánů akciové společnosti.

Máte zájem o ready-made SE?

Kontaktujte nás

Váháte s koupí ready-made evropské společnosti? Prohlédněte si i možnost ready-made offshore podnikání, nebo zvažte jedinečné výhody dluhopisové ready-made společnosti. Pokud vám nevyhovuje varianta ready-made, rádi vám pomůžeme i se založením společnosti zcela nové. Obraťte se na nás s důvěrou i ohledně dalších služeb podnikatelům, jako je poskytnutí sídla firmy nebo web compliance.

Ready-made s.r.o.

od 9.900 Kč
Ready-made s.r.o. je ideální pro začátky Vašeho podnikání.

Více informací o s.r.o.

Ready-made a.s.

od 45.900 Kč
Ready-made a.s. je vhodná jak pro malé tak velké podnikatele.

Více informací o a.s.

Ready-made SE

od 45.900 Kč
Ready-made SE dodá Vašemu podnikání mezinárodní image.

Více informací o SE