Ikona

SPÓŁKA EUROPEJSKA READY-MADE

Spółki ready-made - szybszy start do Twojego biznesu!

Lista spółek ready-made

Chcesz spółkę ready-made?

Można to zrobić raz, dwa, trzy, wystarczy, że wybierzesz jedną z naszych oferowanych spółek ready-made. Oferujemy zarówno sp. z o.o., S.A. i SE.

SPÓŁKA EUROPEJSKA

Międzynarodowo uznawana forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej spowoduje, że Twój biznes stanie się bardziej wiarygodny oraz możliwość operowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej – skorzystaj z możliwości przeniesienia siedziby spółki do jakiegokolwiek państwa europejskiego i nawiązującej optymalizacji podatkowej. Ta kosmopolityczna forma działalności gospodarczej podlega przepisom UE i zdaje egzamin w przypadku rozszerzania przedsięwzięć biznesowych z międzynarodowym backgroundem. Spółka europejska może wydawać akcje imienne, zachowując w ten sposób zainteresowanym anonimowość struktury własnościowej. Mechanizmy wewnętrzne spółki są podobne do krajowej spółki akcyjnej, wymagana jest jednak obecność elementu międzynarodowego. Kwestie personalne również należą do listy korzyści spółki europejskiej – do pełnego obsadzenia jej organów wystarczą dwie osoby bez względu na liczbę akcjonariuszy (jeden członek zarządu i jeden członek rady nadzorczej). W połączeniu z ofertą ready-made niniejsza prestiżowa forma prawna jest strzałem w dziesiątkę.

DLACZEGO WŁAŚNIE OD SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY?

SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY mają w ofercie spółki europejskie ze 100% spłaconym kapitałem zakładowym 120 000,- EUR, akcjonariusze więc już nie ręczą za zobowiązania spółki swoim majątkiem, które jest ściśle oddzielony od majątku spółki.
 

Kup spółkę europejską ready-made jeszcze dziś i rozpocznij natychmiast działalność gospodarczą! Otrzymasz wiarygodną i przejrzystą formę działalności gospodarczej, gdzie dowolnie zmienisz nazwę lub przedmiot działalności spółki wg swoich życzeń. Rzeczą oczywistą jest wsparcie i doradztwo ze strony SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY przy wszystkich krokach nabywania Twojej spółki europejskiej ready-made Odkryj z nami wszystkie benefity tej wyjątkowej usługi!

DLACZEGO WŁAŚNIE SPÓŁKA EUROPEJSKA READY-MADE?

  • 100% spłacony kapitał zakładowy
  • nie ręczysz za zobowiązania spółki swoim majątkiem
  • możliwość przenoszenia siedziby spółki w ramach UE
  • czytelna międzynarodowa forma prawna dla zagranicznych partnerów handlowych
  • rzetelne i kompleksowe usługi przy zakupie Twojej spółki SE ready-made

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SE READY MADE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WIĘCEJ O SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ (SE)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółkę europejską - Societas Europaea (SE) zakładamy zgodnie z Rozporządzeniem i Dyrektywą UE o spółkach europejskich. Warunki powstania i działania SE reguluje ustawa nr 627/2004 Sb. Przed lub za firmą SE musi być znajdować się skrót "SE".

Kapitał zakładowy spółki europejskiej (SE) jest wyrażony w euro, musi wynosić co najmniej 120.000,- EUR i dzieli się na akcje. Każdy akcjonariusz ręczy tylko do wysokości swojej sumy kapitału zakładowego. Oferowane przez nas spółki europejskie ready-made mają kapitał zakładowy spłacony w 100%.

Siedziba spółki europejskiej (SE) musi znajdować się na terytorium Unii Europejskiej, ale przy zachowaniu ciągłości prawnej możliwe jest jej następne przesunięcie za granicę. Spółka po przeniesieniu stosuje prawo kraju, w którym znajduje się jej nowa siedziba. Spółka europejska (SE) może w trakcie swojego istnienia swobodnie wybierać kraj w ramach UE, który zapewni jej najkorzystniejsze dla niej warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

DZIĘKI NAM POKONASZ NAJTRUDNIEJSZE ETAPY ZAŁOŻENIA SE

Założenie spółki europejskiej (SE) to złożony proces, który regulowany jest Rozporządzeniem Rady WE o spółce europejskiej (2157/2001). Spółkę europejską można założyć tylko jednym z wyczerpująco określonych sposobów i wymaga istnienia elementu międzynarodowego (uczestniczące spółki muszą być z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej):

  • fuzja dwóch lub kilku spółek akcyjnych lub europejskich,
  • utworzenie holdingowej spółki europejskiej przez dwie lub kilka spółek akcyjnych lub europejskich albo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • utworzenie europejskiej spółki-córki,
  • przekształcenie spółki akcyjnej założonej wg prawa któregoś z krajów członkowskich UE,
  • jako spółka-córka już istniejącej spółki europejskiej.

SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY dzięki swojej strukturze mogą samodzielnie zakładać SE i następnie oferować je klientom do odkupu jako spółki ready-made. Zaletą odkupu już istniejącej spółki europejskiej ready-made jest fakt, że po założeniu SE jej akcjonariuszem może zostać jakakolwiek osoba, tzn. nawet taka, która nie mogłaby jej założyć sama ze względu na powyższe ograniczenia.

WSZYSTKO O ORGANACH SPÓŁKI

SE może mieć jednostopniowy model zarządzania, kiedy na czele spółki stoi zarząd z minimum 3 członkami lub tzw. model dualistyczny zarządzania, tzn. zarząd i rada nadzorcza. Te dwa organy mogą mieć dowolną ilość członków bez względu na ilość akcjonariuszy. Wszystkie oferowane przez nas SE ready-made mają dualistyczny model zarządzania z dowolną zmianą na model monistyczny.

Członkiem zarządu lub rady nadzorczej może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest w pełni zdolna do czynności prawnych, jest niekaralna w myśl przepisów o działalności gospodarczej, a w przypadku której nie zaistniał fakt, stanowiący przeszkodę w prowadzeniu działalności zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem zarządu i rady nadzorczej. Obowiązki członków organów spółki europejskiej są zgodne z obowiązkami członków organów w spółce akcyjnej.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SE READY MADE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ready-made sp. z o.o.

od €370
jest idealna na starcie Twojego biznesu.

Więcej informacji o sp. z o.o.

Ready-made S.A.

od €1,700
Ready-made S.A. nadaje się zarówno dla małego i dużego biznesu.

Więcej informacji o S.A.

Ready-made SE

od €1,700
Ready-made SE wniesie do Twojego biznesu międzynarodowy wizerunek.

Więcej informacji o SE