Ikona

Web Compliance

Zveřejňujte zákonem požadované informace o své a.s./SE elektronicky.

Kontaktujte nás

Chcete zveřejňovat povinné údaje o své společnosti
levně a efektivně?

Půjde to raz, dva, tři. Stačí, když nám zavoláte nebo napíšete.

ZÁKONNÁ POVINNOST ZVEŘEJŇOVAT ÚDAJE NA INTERNETU

Od 1.1.2014 jsou akciové a evropské společnosti podle § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech povinny uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy zákonem stanovené údaje (obchodní firmu, IČO, adresu, pozvánku na valnou hromadu atd.), oznámení a listiny.

CO JE WEB COMPLIANCE?

Můžete si tedy nechat založit vlastní webové stránky (investice v řádech několika tisíc až desítek tisíc korun) nebo využít naší služby web compliance (investice v řádech několika set kurun měsíčně).

Služba web compliance je ideální pro společnosti, které pro svou činnost nepotřebují zřizovat vlastní webové stránky. Služba web compliance nabízí namísto budování vlastních webových stránek možnost začlenit Vaší společnost do našeho veřejně přístupného internetového rejstříku www.povinneudaje.cz. V tomto rejstříku budou na webových stránkách zveřejněny zákonem požadované údaje o Vaší společnosti a budete mít možnost jeho prostřednictvím zveřejňovat oznámení o konání valné hromady a jiná oznámení týkající se Vaší společnosti.


WEB COMPLIANCE

Prezentace na 1 ROK

350 Kč měsíčně

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU

WEB COMPLIANCE

Prezentace na 2 ROKY

250 Kč měsíčně

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU

WEB COMPLIANCE

Zveřejnění oznámení, pozvánky či založení listiny

1.000 Kč

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU