Ikona

Svěřenské fondy

Podnikejte prostřednictvím svěřenských fondů.

Kontaktujte nás

Chcete podnikat prostřednictvím
svěřenských fondů?

Půjde to raz, dva, tři. Stačí, když nám zavoláte nebo napíšete.

Co je svěřenský fond?

Od 1.1.2014 umožňuje nový občanský zákoník zřizování tzv. svěřenských fondů. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele (např. akcií či podílů) tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu a správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku. Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce. Majetek svěřenského fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.

Jak to funguje?

Jednoduše. Do svěřenského fondu je vložen majetek (akcie a.s., SE či podíl v s.r.o.), klient určí osobu správce a beneficienta (tím je většinou sám klient), čímž dojde k oddělení majetku od těchto osob (a jeho anonymizaci a nepostižitelnosti exekucí). Zisk společnosti (jejíž akcie či podíl jsou vloženy do svěřenského fondu) je vyplácen svěřenskému fondu a ten jej následně vyplácí beneficientovi.

Svěřenské fondy


Zjistěte více o ready-made s.r.o. společnostech, akciových společnostech a evropských společnostech s připravenou korporátní strukturou a napojením na svěřenský fond, které můžete navíc získat. Vedle výše zmíněných vám pomůžeme podnikat i formou offshore společnosti nebo dluhopisové ready-made společnosti.

Ready-made s.r.o.

od 9.900 Kč
Ready-made s.r.o. je ideální pro začátky Vašeho podnikání.

Více informací o s.r.o.

Ready-made a.s.

od 45.900 Kč
Ready-made a.s. je vhodná jak pro malé tak velké podnikatele.

Více informací o a.s.

Ready-made SE

od 45.900 Kč
Ready-made SE dodá Vašemu podnikání mezinárodní image.

Více informací o SE