Ikona

Dluhopisové ready-made společnosti

Koupit ready-made společnost je nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat.

Seznam ready-made společností

Chcete ready-made společnost?

Půjde to raz, dva, tři. Stačí, když si vyberete jednu z námi nabízených ready-made společností. Nabízíme jak s.r.o., a.s. i SE.

Co je dluhopisová ready made
společnost

Dluhopisová ready made společnost představuje jedinečný produkt, který nabízíme našim klientům hledajícím ready made společnost s připravenou strukturou pro financování projektu, navíc daňově efektivním způsobem. Dluhopisová ready made společnost je ready made společnost, která má všechny ostatní náležitosti jako běžná ready made společnost a navíc má u Centrálního depozitáře cenných papírů zaregistrovánu před koncem roku 2012 emisi firemních tzv. korunových dluhopisů.

Pro tyto dluhopisy platí, že základ daně pro výpočet srážkové daně nepřekročí korunovou hranici. Kvůli zákonem stanovenému zaokrouhlování základu daně budou z úrokového příjmu fyzické osoby platit nulovou daň. Ta přitom jinak činí 15 procent.

Vlastníkům firem se tedy nabízí možnost, aby namísto toho aby firmě na nově realizovaný projekt ze svého půjčovali peníze za úrok, z něhož by pak museli odvádět daň, raději takový projekt financovali dluhopisy, které daná firma vydala. Nejen že pak nezaplatí z úroků žádnou daň, ale firma si navíc úroky zároveň zahrne do svých nákladů a sníží si o ně daňový základ (jsou-li splněny obecné podmínky daňové uznatelnosti). Odvede pak nižší daň ze zisku.

Výhoda dluhopisových ready made společností z r. 2012 spočívá v tom, že v současnosti již není možné vydávat daňově zvýhodněné tzv. korunové dluhopisy, protože tato možnost skončila k 31.12.2012. Dosavadní příznivý daňový režim ale zůstává zachován u dluhopisů, které byly do konce roku 2012 zaregistrované u Centrálního depozitáře cenných papírů, což je případ všech našich dluhopisových ready made společností. U všech našich dluhopisových ready made společností tedy zvýhodněný daňový režim i nadále platí.

Výhody koupě dluhopisové ready made společnosti

  • možnost daňové optimalizace
  • nulové zdanění výnosů z úroků z dluhopisů
  • možnost zahrnutí úrokových nákladů z dluhopisů do daňově uznatelných nákladů firmy
  • snížení daňového základu společnosti
  • financování prostřednictvím emise dluhopisů bylo u našich ready made společností zajištěno vydáním dluhopisů v r. 2012
  • v současné době již není možné nové emise těchto tzv. korunových dluhopisů vydávat

Máte zájem o dluhopisovou ready made společnost?

Kontaktujte nás


Vedle dluhopisové ready-made společnosti můžete vybírat i z právních forem ready-made s.r.o., ready-made a.s. nebo ready-made SE – evropská společnost. Těžit z výhodného daňového režimu můžete například díky ready-made offshore společnosti. Jsme tu pro vás i v případě, že chcete pomoci se založením společnosti zcela nové. Nově pomáháme i se zřízením svěřenského fondu.

Ready-made s.r.o.

od 9.900 Kč
Ready-made s.r.o. je ideální pro začátky Vašeho podnikání.

Více informací o s.r.o.

Ready-made a.s.

od 45.900 Kč
Ready-made a.s. je vhodná jak pro malé tak velké podnikatele.

Více informací o a.s.

Ready-made SE

od 45.900 Kč
Ready-made SE dodá Vašemu podnikání mezinárodní image.

Více informací o SE