Ikona

Ready-made s.r.o.

Ready-made společnosti pro nejrychlejší start vašeho podnikání!

Seznam ready-made společností

Chcete ready-made společnost?

Půjde to raz, dva, tři. Stačí, když si vyberete jednu z námi nabízených ready-made společností. Nabízíme jak s.r.o., a.s. i SE.

Společnost s ručením omezeným

Jednoduchá a srozumitelná právní forma podnikání – právě proto bývá společnost s ručením omezeným vyhledávanou strukturou pro rozjezd vlastního byznysu. Jasná vlastnická struktura, nízká počáteční investice a nenáročné personální obsazování orgánů společnosti (společník i jednatel mohou být tatáž osoba) tvoří spolu s naší ready-made nabídkou neodolatelný mix pro každého začínající nebo i zkušenějšího podnikatele. Jednejte ihned jménem své ready-made společnosti a dobuďte co nejdříve své místo na trhu!

Proč právě od SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI?

SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mají v nabídce s.r.o. se 100% splaceným základním kapitálem, společníci tedy již neručí za závazky společnosti svým majetkem, který je tak striktně oddělen od majetku společnosti.

Kupte si ready-made společnost s ručením omezeným ještě dnes a začněte okamžitě podnikat! Získáte důvěryhodnou a přehlednou formu podnikání, kde libovolně upravíte název či předmět působnosti společnosti podle vašich představ. Samozřejmostí je podpora a poradenství ze strany SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI při všech krocích získání vaší ready-made společnosti s ručením omezeným. Objevte s námi všechny benefity této jedinečné služby!

Proč právě ready-made společnost s ručením omezeným?

  • 100% splacený základní kapitál
  • neručíte za závazky společnosti svým majetkem
  • přehledná vlastnická struktura, nízké personální nároky
  • finančně a časově nenáročná varianta pro rozjezd vašeho podnikání
  • seriózní a komplexní služby při koupi vaší ready-made s.r.o.

Máte zájem o ready-made s.r.o.?

Kontaktujte nás

Více o společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Základní informace

S. r. o. je právní forma společnosti, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků. Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", postačí zkratka "spol. s r. o." nebo "s. r. o.". Společnost odpovídá za porušení závazků celým majetkem.

Výše základního kapitálu společnosti musí činit minimálně 1,- Kč. Jednotlivé výše vkladu mohou být pro jednotlivé společníky stanoveny rozdílně. Souhrnná výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. Námi nabízené ready-made společnosti s. r. o. mají základní kapitál 12.000,- Kč zcela splacen!

Vše o společnících s.r.o.

Společníky společnosti s ručením omezeným mohou být fyzické i právnické osoby a může být založena jednou osobou. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Námi nabízené ready-made společnosti s. r. o. mají základní kapitál 12.000,- Kč zcela splacen.

Máte zájem o ready-made s.r.o.?

Kontaktujte nás

Vše o orgánech společnosti

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Pokud je jednatelů více, je každý z nich oprávněn jménem společnosti jednat samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Jednatelem může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež by byla překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

Jednatel je zodpovědný za obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje souhlas většiny jednatelů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Omezit jednatelská oprávnění může pouze společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. Vůči třetím osobám je omezení neúčinné. Jednatelé se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, a jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.


Nejste si jisti, zda je ready-made s.r.o. tou nejlepší právní formou pro vaše podnikání? Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem, nebo si prohlédněte výhody ready-made a.s. a ready-made evropské společnosti (SE). Vedle ready-made variant vám zařídíme i založení společnosti zcela nové, poskytneme jí sídlo a zařídíme i další nezbytnosti pro rozjezd vašeho byznysu.

Ready-made s.r.o.

od 9.900 Kč
Ready-made s.r.o. je ideální pro začátky Vašeho podnikání.

Více informací o s.r.o.

Ready-made a.s.

od 45.900 Kč
Ready-made a.s. je vhodná jak pro malé tak velké podnikatele.

Více informací o a.s.

Ready-made SE

od 45.900 Kč
Ready-made SE dodá Vašemu podnikání mezinárodní image.

Více informací o SE