Ikona

Co je svěřenský fond?

Od 1.1.2014 umožňuje nový občanský zákoník zřizování tzv. svěřenských fondů. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele (např. akcií či podílů) tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu a správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku. Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce. Majetek svěřenského fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.

Jak to funguje?

Jednoduše. Do svěřenského fondu je vložen majetek (akcie a.s., SE či podíl v s.r.o.), klient určí osobu správce a beneficienta (tím je většinou sám klient), čímž dojde k oddělení majetku od těchto osob (a jeho anonymizaci a nepostižitelnosti exekucí). Zisk společnosti (jejíž akcie či podíl jsou vloženy do svěřenského fondu) je vyplácen svěřenskému fondu a ten jej následně vyplácí beneficientovi.

Svěřenské fondy


Zjistěte více o ready-made s.r.o. společnostech, akciových společnostech a evropských společnostech s připravenou korporátní strukturou a napojením na svěřenský fond, které můžete navíc získat. Vedle výše zmíněných vám pomůžeme podnikat i formou offshore společnosti nebo dluhopisové ready-made společnosti.

现成的有限责任公司

€370起
现成的有限责任公司是开始你的事业的最好的方式。

了解更多

现成的股份有限公司

€1,700起
现成的股份有限公司无论是对于大企业还是小企业都是很合适的。

了解更多

现成的欧洲公司

€1,700起
现成的欧洲公司给你的企业以国际化形象。

了解更多