Ikona

READY-MADE SP. Z O. O.

Spółki ready-made - szybszy start do Twojego biznesu!

Lista spółek ready-made

Chcesz spółkę ready-made?

Można to zrobić raz, dwa, trzy, wystarczy, że wybierzesz jedną z naszych oferowanych spółek ready-made. Oferujemy zarówno sp. z o.o., S.A. i SE.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Prosta i jasna forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej – właśnie dlatego bywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukiwaną strukturą na start własnego biznesu. Jasna struktura własności, niska inwestycja początkowa i niewymagające personalne obsadzanie organów spółki (wspólnik i prezes w jednej osobie) tworzą razem z naszą ofertą ready-made nieodparty mix dla każdego zaczynającego lub bardziej doświadczonego przedsiębiorcy. Od razu występuj w imieniu swojej spółki ready-made i jak najszybciej zdobądź swoje miejsce na rynku!

DLACZEGO WŁAŚNIE OD SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY?

SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY mają w ofercie sp. z o.o. ze 100% spłaconym kapitałem zakładowym, wspólnicy więc już nie ręczą za zobowiązania spółki swoim majątkiem, które jest ściśle oddzielony od majątku spółki.
 
Kup spółkę ready-made z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze dziś i rozpocznij działalność gospodarczą! Otrzymasz wiarygodną i przejrzystą formę działalności gospodarczej, gdzie dowolnie zmienisz nazwę lub przedmiot działalności spółki wg swoich życzeń. Rzeczą oczywistą jest wsparcie i doradztwo ze strony SPÓŁKI RAZ, DWA, TRZY we wszystkich krokach nabywania Twojej spółki ready-made z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z nami wszystkie benefity tej wyjątkowej usługi!

DLACZEGO WŁAŚNIE SPÓŁKĘ READY-MADE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

  • 100% spłacony kapitał zakładowy
  • nie ręczysz za zobowiązania spółki swoim majątkiem
  • przejrzysta struktura własności, niskie wymagania personalne
  • finansowo i czasowo nie wymagający wariant startu Twojego biznesu
  • rzetelne i kompleksowe usługi przy zakupie Twojej spółki ready-made z o.o.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SPÓŁKĄ READY MADE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WIĘCEJ O SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O. O.)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Sp. z o.o. to forma prawna spółki, której kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników. Spółka handlowa musi zawierać oznakowanie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", wystarczy skrót "spółka z o.o." lub "sp. z o. o.". Za naruszenie zobowiązań spółka odpowiada całym majątkiem.

Wysokość kapitału zakładowego spółki musi wynosić minimum 1 CZK. Wysokość wkładu może być dla poszczególnych wspólników określona różnie. Ogólna wysokość wkładów musi być zgodna z wysokością kapitału zakładowego spółki. Oferowane przez nas spółki ready-made sp. z o. o. mają kapitał zakładowy 12.000,- CZK całkowicie spłacony!

WSZYSTKO O WSPÓLNIKACH SP. Z O.O.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne i prawne, a może być założona przez jedną osobę. Wspólnicy ręczą solidarnie i niepodzielnie za zobowiązania spółki do wysokości sumy niespłaconych części wkładów wszystkich wspólników wg stanu wpisu do rejestru handlowego. Oferowane przez nas spółki ready-made sp. z o. o. posiadają kapitał zakładowy 12.000,- CZK całkowicie spłacony.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY READY MADE S.R.O.?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSZYSTKO O ORGANACH SPÓŁKI

Organem statutowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedna lub kilka osób sprawujuących zarząd. Osobę sprawującą zarząd mianuje walne zgromadzenie z szeregów wspólników lub innych osób fizycznych. W przypadku, gdy osób sprawujących zarząd jest kilka, do działania w imieniu spółki uprawniony jest każda spośród nich samodzielnie, o ile umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej. Osobą sprawującą zarząd może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest w pełni zdolna do czynności prawnych, jest niekaralna w myśl przepisów o działalności gospodarczej, a w przypadku której nie zaistniał fakt, stanowiący przeszkodę w prowadzeniu działalności zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej.

Osoba sprawująca zarząd jest odpowiedzialna za handlowe zarządzanie spółką. Decyzja o handlowym zarządzaniu spółką, o ile spółka posiada kilka osób sprawujących zarząd, wymaga akceptacji większości osób sprawujących zarząd, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Uprawnienia do działania ograniczyć mogą tylko umowa spółki, statut lub walne zgromadzenie.

Ograniczenie takie wobec osób trzecich jest wszakże nieskuteczne. Osoby sprawujące zarząd stosują się do zasad i wytycznych zatwierdzonych przez walne zgromadzenie, o ile są zgodne z przepisami prawnymi i statutem, oraz mają obowiązek wykonywania swoich kompetencji ze starannością należytego gospodarza oraz zachowania w tajemnicy informacji i faktów poufnych, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby spowodować szkodę na rzecz spółki.


Ready-made sp. z o.o.

od €370
jest idealna na starcie Twojego biznesu.

Więcej informacji o sp. z o.o.

Ready-made S.A.

od €1,700
Ready-made S.A. nadaje się zarówno dla małego i dużego biznesu.

Więcej informacji o S.A.

Ready-made SE

od €1,700
Ready-made SE wniesie do Twojego biznesu międzynarodowy wizerunek.

Więcej informacji o SE