Ikona

Slovník pojmů

Máte v podnikání jasno? Přesvědčte se, zda se vyznáte v pojmech jako ready-made společnosti, základní kapitál, dluhopisy, zatímní list nebo web compliance.

Kontaktujte nás

Zaujaly Vás naše služby?

Zavolejte nám nebo nám napišete a my Vám budeme rádi nápomocni.

Zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné, pokud stanovy společnosti jejich převoditelnost neomezí. Pro takové omezení se použijí ustanovení o omezení převoditelnosti akcií na jméno.

Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný:

bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka

nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

Práva, která se k zaknihované akci váží, vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, leda by bylo prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Zpět na seznam pojmů

Zajímají vás konkrétní návody, jak si založit vlastní s. r. o., a. s. nebo evropskou společnost? Prohlédněte si sekci často kladených otázek, sledujte novinky ze světa podnikání a využijte i důležité odkazy pro získání dalších praktických informací.


Ready-made společnosti

Koupit ready-made společnost je nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat.

Více informací o ready-made

Poskytnutí sídla

Získejte sídlo pro svou společnost v centru Prahy. Již od 450 Kč měsíčně.

Více informací o poskytnutí sídla

Další služby

Zprostředkujeme Vám výhodné telefonní tarify pro podnikatele, doporučíme Vám naše web designéry, účetní, bankovní poradce či právníky.

Více informací o dalších službách